MICROchip - Політика конфіденційності АНГЛІЙСЬКА V. 1.1.3

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДПОВІДНО СТ. 13 Законодавчий декрет 196/2003

Повідомляємо, що згідно зі статтею 13 Законодавчого декрету No. 196/2003 «Кодекс щодо захисту персональних даних», дані, які ви надаєте, будуть оброблятися відповідно до вищезгаданого законодавства компанією Microchip Snc (далі «MICROchip»).

1. Джерело даних Персональні дані, які обробляються MICROchip, надаються вами безпосередньо, щоб дозволити нижчепідписаній Компанії правильно обробити ваш запит на інформацію.

2. Мета обробки даних Надані вами дані будуть оброблятися MICROchip, щоб правильно обробити ваш запит на інформацію та/або для правильного виконання будь-яких передконтрактних переговорів. На основі наданих вами необов’язкових та спеціальних згоди, ваші дані можуть оброблятися MICROchip і компаніями його корпоративної структури (що належать до категорій продуктів TECO J62, J63 і M70 щодо ІТ-продуктів та послуг та бізнес-консультацій) для цілі прямого маркетингу, просування подій і послуг, статистичний аналіз та аналіз задоволеності клієнтів.

3. Методи обробки Обробка даних здійснюватиметься законним та коректним способом і в будь-якому випадку відповідно до вищезгаданого законодавства, з урахуванням «Керівництва щодо рекламної діяльності та боротьби зі спамом» від 4 липня 2013 року (опубліковано в в Офіційному журналі № 174 від 26 липня 2013 р. та на сайті www.garanteprivacy.it, веб-документ № 2542348). Лікування проводитиметься з використанням відповідних інструментів, щоб гарантувати їх безпеку та конфіденційність, і може проводитися з використанням належним чином захищених електронних засобів або у паперовій формі.
Лікування проводитимуть наші агенти та менеджери (внутрішні та зовнішні). Список менеджерів може бути відомий зацікавленим особам, які мають законне право, за допомогою методів, перелічених нижче. Зібрані дані будуть зберігатися в електронних та/або паперових архівах, які знаходяться в зареєстрованому офісі Компанії, в її операційних офісах.
Зберігання наданих вами персональних даних відбуватиметься у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єкта даних протягом періоду часу, який не перевищує необхідного для цілей, для яких вони збираються та обробляються.

4. Характер надання даних і наслідки будь-якої відмови у відповіді. Щоб дозволити нижчепідписаній Компанії правильно обробити ваш запит на інформацію та/або керувати передконтрактними переговорами, необхідно надати запитувані дані. Відсутність їх надання робить неможливим продовження будь-яких відносин.

5. Категорії суб'єктів, яким можуть бути передані дані. Ваші персональні дані будуть оброблятися з максимальною конфіденційністю Менеджерами та призначеними особами MICROchip та інших сервісних компаній, які діють як її Обробники даних для цілей, зазначених вище. Дані, які ви надаєте, можуть передаватися та передаватися в Італії та за кордоном, у межах ЄС лише для цілей, зазначених у цій інформації.
З вашої явної та необов’язкової згоди ваші дані можуть бути передані компаніям, що входять до корпоративної структури MICROchip Snc (які належать до категорій продуктів ATECO J62, J63 і M70 щодо ІТ-продуктів, послуг та бізнес-консультацій) для виконання Вашого запиту. найкращим і повним способом для нас.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Контролер даних Розпорядником персональних даних, згаданих у цій інформації, є MICROchip Snc., із зареєстрованим офісом in vico закритий Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF та номер платника ПДВ 01381080991

Інформація про сторонні файли cookie

послуги Посилання на політику конфіденційності
Google Інформація від Google
Google (Аналітика) Інформація від Google
Google (Youtube) Інформація від Google
facebook Політика Facebook
Twitter Політика Twitter