MICROchip - Gizlilik Politikası TÜRKÇE V. 1.1.3

BİLDİRİM BİLDİRİMİ ART. 13 Kanun Hükmünde Kararname 196/2003

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi uyarınca sizi bilgilendiririz. 196/2003 "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kod", sağladığınız veriler, yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak, yazı şirketi Microchip Snc (bundan böyle "MICROchip" olarak anılacaktır) tarafından işlenecektir.

1. Veri kaynağı MICROchip tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıda imzası bulunan Şirketin bilgi talebinizi doğru bir şekilde işlemesini sağlamak için doğrudan sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.

2. Veri işlemenin amacı Sağladığınız veriler, bilgi talebinizin doğru bir şekilde işlenmesi ve/veya herhangi bir sözleşme öncesi müzakerenin doğru şekilde gerçekleştirilmesi için MICROchip tarafından işlenecektir. Vermiş olduğunuz isteğe bağlı ve özel izinlere istinaden verileriniz MICROchip ve kurumsal yapısındaki şirketler (BT ürün ve hizmetleri ve iş danışmanlığı ile ilgili olarak TECO J62, J63 ve M70 ürün kategorilerine ait) tarafından işlenebilir. doğrudan pazarlama, etkinlik ve hizmetlerin tanıtımı, istatistiksel analiz ve müşteri memnuniyeti analizi amaçları.

3. İşleme yöntemleri Verilerin işlenmesi, 4 Temmuz 2013 tarihli "Tanıtım Faaliyetleri ve İstenmeyen Posta ile Mücadele Yönergesi" dikkate alınarak, hukuka uygun ve doğru şekilde ve her halükarda yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir. 26 Temmuz 2013 tarihli ve 174 sayılı Resmi Gazete ve www.garanteprivacy.it, web dokümanı n. 2542348). Tedaviler, güvenliklerini ve gizliliğini garanti altına almak için uygun araçlar kullanılarak gerçekleştirilecek ve uygun şekilde korunan elektronik araçlar veya kağıt biçiminde gerçekleştirilebilir.
Tedavi acentelerimiz ve yöneticilerimiz (dahili ve harici) tarafından gerçekleştirilecektir. Yöneticilerin listesi, aşağıda sıralanan yöntemlerle meşru hak sahibi olan ilgililer tarafından bilinebilir. Toplanan veriler, Şirketin kayıtlı ofisinde, faaliyet ofislerinde bulunan elektronik ve / veya kağıt arşivlerde saklanacaktır.
Sağladığınız kişisel verilerin saklanması, veri öznesinin kimliğinin tespit edilmesine olanak tanıyan bir biçimde, toplanma ve işlenme amaçları için gerekli olan süreyi aşmayan bir süre boyunca gerçekleştirilecektir.

4. Verilerin sağlanmasının niteliği ve herhangi bir yanıt vermeyi reddetmenin sonucu Aşağıda imzası bulunan Şirketin bilgi talebinizi doğru bir şekilde işlemesine ve/veya sözleşme öncesi müzakereleri yönetmesine izin vermek için, talep edilen verilerin sağlanması gereklidir. Bunların sağlanamaması, herhangi bir ilişki türünü sürdürmeyi imkansız hale getirir.

5. Verilerin iletilebileceği konuların kategorileri Kişisel verileriniz, MICROchip'in Yöneticileri ve Atananları ve yukarıda belirtilen amaçlarla Veri İşleyicileri olarak faaliyet gösteren diğer hizmet şirketleri tarafından azami gizlilikle ele alınacaktır. Sağladığınız veriler, yalnızca bu bilgilerde belirtilen amaçlar için İtalya'da ve yurtdışında, AB içinde iletilebilir ve aktarılabilir.
Açık ve isteğe bağlı rızanız ile verileriniz, talebinizin takibi için MICROchip Snc (BT ürünleri ve hizmetleri ve iş danışmanlığı ile ilgili olarak ATECO J62, J63 ve M70 ürün kategorilerine ait) kurumsal yapısına ait şirketlere iletilebilir. bize en iyi ve eksiksiz şekilde.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Veri Kontrolörü Bu bilgilerde atıfta bulunulan kişisel verilerin veri kontrolörü MICROchip Snc.'dir, kayıtlı ofisi vico kapalı Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF ve KDV numarası 01381080991

Üçüncü taraf çerezler hakkında bilgi

Hizmetler Gizlilik politikalarına bağlantı
Google Google bilgileri
Google (Analytics) Google bilgileri
Google YouTube) Google bilgileri
Facebook Facebook politikası
Twitter Twitter politikası