MICROchip - Politica de confidențialitate ENGLISH V. 1.1.3

NOTIFICARE DE INFORMARE ÎN CONFORMITATE LA ART. 13 Decretul legislativ 196/2003

Vă informăm că, în temeiul art. 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003 „Cod privind protecția datelor cu caracter personal”, datele pe care le furnizați vor fi prelucrate, cu respectarea legislației menționate anterior, de către firma de redactare Microchip Snc (denumită în continuare „MICROchip”).

1. Sursa datelor Datele personale prelucrate de MICROchip sunt furnizate direct de dvs. pentru a permite Subsemnatei Companii sa proceseze corect cererea dumneavoastra de informatii.

2. Scopul prelucrării datelor Datele pe care le furnizați vor fi prelucrate de către MICROchip, în vederea procesării corecte a cererii dumneavoastră de informații și/sau pentru derularea corectă a oricăror negocieri precontractuale. Pe baza consimțământurilor opționale și specifice pe care le-ați furnizat, datele dumneavoastră pot fi prelucrate de către MICROchip și de către companiile din structura sa corporativă (aparținând categoriilor de produse TECO J62, J63 și M70 privind produse și servicii IT și consultanță în afaceri) pentru scopuri de marketing direct, promovare de evenimente și servicii, analiză statistică și analiza satisfacției clienților.

3. Modalitati de prelucrare Prelucrarea datelor se va desfasura intr-o maniera legala si corecta si in orice caz cu respectarea legislatiei mai sus mentionate, tinand cont de „Indrumari privind activitatile promotionale si lupta impotriva spamului” din 4 iulie 2013 (publicat in Jurnalul Oficial nr. 174 din 26 iulie 2013 și în www.garanteprivacy.it, doc. web nr. 2542348). Tratamentele se vor desfășura folosind instrumente adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea acestora și pot fi efectuate prin utilizarea de instrumente electronice protejate corespunzător sau pe hârtie.
Tratamentul va fi efectuat de agenții și managerii noștri (interni și externi). Lista managerilor poate fi cunoscută de către părțile interesate care au un drept legitim prin metodele enumerate mai jos. Datele colectate vor fi stocate în arhive electronice și/sau hârtie prezente la sediul social al Societății, la sediul operațional al acesteia.
Reținerea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat se va face într-o formă care permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă de timp care nu o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

4. Natura furnizării datelor și consecința oricărui refuz de a răspunde Pentru a permite Subsemnatei să proceseze corect cererea dumneavoastră de informații și/sau să gestioneze negocierile precontractuale, este necesar să furnizați datele solicitate. Nefurnizarea acestora face imposibilă continuarea oricărui tip de relație.

5. Categorii de subiecți cărora le pot fi comunicate datele Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate de către Managerii și Reprezentanții MICROchip și alte companii de servicii care operează ca Procesori de date ai săi în scopurile indicate mai sus. Datele pe care le furnizați pot fi comunicate și transferate în Italia și în străinătate, în interiorul UE, numai în scopurile menționate în aceste informații.
Cu acordul dumneavoastră expres și opțional, datele dumneavoastră pot fi comunicate unor companii aparținând structurii corporative a MICROchip Snc (aparținând categoriilor de produse ATECO J62, J63 și M70 privind produse și servicii IT și consultanță în afaceri) pentru a da curs solicitării dvs. în cel mai bun și complet mod pentru noi.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Operatorul de date Operatorul de date cu caracter personal la care se face referire în această informație este MICROchip Snc., Cu sediul social în vico închis Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF și număr de TVA 01381080991

Informații despre cookie-urile de la terți

Servicii Link către politicile de confidențialitate
Google informații Google
Google (Analitice) informații Google
Google (Youtube) informații Google
Facebook Politica Facebook
Stare de nervozitate Politica Twitter
Need Help?
AI Chatbot Avatar