MICROchip - Adatvédelmi szabályzat MAGYAR V. 1.1.3

SZERINT TÁJÉKOZTATÓ. 13 A 196/2003

Tájékoztatjuk Önt, hogy a 2009. évi CXVII. 196/2003 „Személyes adatok védelméről szóló kódex” értelmében az Ön által megadott adatokat a fent említett jogszabályoknak megfelelően a Microchip Snc (a továbbiakban: MICROchip) író cég kezeli.

1. Adatforrás A MICROchip által feldolgozott személyes adatokat közvetlenül Ön adja meg annak érdekében, hogy az alulírott Társaság helyesen tudja feldolgozni az Ön tájékoztatását.

2. Az adatkezelés célja Az Ön által megadott adatokat a MICROchip kezeli az információkérésének megfelelő feldolgozása és/vagy a szerződéskötést megelőző tárgyalások korrekt lebonyolítása érdekében. Az Ön által megadott opcionális és konkrét hozzájárulások alapján az Ön adatait a MICROchip és a társasági struktúrájába tartozó társaságok (informatikai termékekre és szolgáltatásokra, valamint üzleti tanácsadásra vonatkozó TECO J62, J63 és M70 termékkategóriákba tartozó) kezelhetik. direkt marketing, rendezvények és szolgáltatások népszerűsítése, statisztikai elemzés és ügyfél-elégedettségi elemzés céljaira.

3. Feldolgozási módok Az adatkezelés törvényes és korrekt módon, minden esetben a fent említett jogszabályok betartásával történik, figyelembe véve a 2013. július 4-i „Irányelv a promóciós tevékenységekről és a kéretlen levelek elleni küzdelemről” című dokumentumot (megjelenés: a Hivatalos Lap 2013. július 26-i 174. számában és a www.garanteprivacy.it webdokumentumban, 2542348. A kezelések megfelelő eszközökkel történnek, amelyek garantálják biztonságukat és bizalmasságukat, és megfelelően védett elektronikus eszközök használatával vagy papír formában is végrehajthatók.
A kezelést ügynökeink és vezetőink (belső és külső) végzik. A menedzserek listáját az alább felsorolt ​​módszerekkel ismerhetik meg az érdekelt felek, akiknek törvényes joguk van. Az összegyűjtött adatokat a Társaság székhelyén, üzemeltető irodáiban található elektronikus és/vagy papíralapú archívumban tároljuk.
Az Ön által megadott személyes adatok megőrzése olyan formában történik, amely lehetővé teszi az érintett azonosítását az adatok gyűjtésének és kezelésének céljaihoz szükséges időtartamot meg nem haladó ideig.

4. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás megtagadásának következménye Ahhoz, hogy az alulírott Társaság megfelelően tudja feldolgozni az Ön tájékoztatását és/vagy lebonyolítani a szerződéskötést megelőző tárgyalásokat, szükséges a kért adatok megadása. Ha ezeket nem nyújtják, lehetetlenné teszi bármilyen típusú kapcsolat folytatását.

5. Azon alanyok kategóriái, akikkel az adatokat közölni lehet Az Ön személyes adatait a MICROchip Vezetői és Kijelöltjei, valamint más szolgáltató cégek, akik Adatfeldolgozóként működnek a fent megjelölt célok érdekében, a lehető legnagyobb bizalmassággal kezelik. Az Ön által megadott adatokat Olaszországban és külföldön, az EU-n belül kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra lehet közölni és továbbítani.
Az Ön kifejezett és opcionális hozzájárulásával adatait a MICROchip Snc vállalati struktúrájába tartozó (az IT termékek és szolgáltatások, valamint az üzleti tanácsadás tekintetében az ATECO J62, J63 és M70 termékkategóriákba tartozó) társaságokkal közölhetjük az Ön kérésének teljesítése érdekében. számunkra a legjobb és legteljesebb módon.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Adatkezelő A jelen tájékoztatóban hivatkozott személyes adatok adatkezelője a MICROchip Snc., székhelye in vico zárva Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF és 01381080991 adószám

Tájékoztatás a harmadik féltől származó sütikkel kapcsolatban

Szolgáltatások Link az adatvédelmi szabályzathoz
Google Google információ
A Google Analytics) Google információ
Google (Youtube) Google információ
Facebook Facebook szabályzat
Twitter Twitter szabályzat