1 Predgovor

Članak 1.1. Ovi Opći uvjeti i svi Dodatni uvjeti tražene Usluge koji su navedeni u nastavku, smatra se da je Korisnik pročitao i prihvatio od trenutka u kojem, dovršavanjem postupka navedenog u mjesto domain.microchip.ch, nastavlja odabirom opcije "Prihvati" i/ili u svakom slučaju pristupa Usluzi i/ili je koristi. U slučaju da se obvezni osobni podaci koje je dao Korisnik ili Kupac dokaže, čak i naknadnom provjerom, netočni, nepotpuni ili nepostojeći, MICROchip zadržava pravo ne aktivirati, suspendirati ili prekinuti uslugu u bilo kojem trenutku bez ikakve obavijesti.

2 Objekt

Članak 2.1 Sljedeći uvjeti i odredbe reguliraju pružanje usluga koje pruža microchip Snc (u daljnjem tekstu MICROchip), sa sjedištem u Vico close Pittamuli, 8r, 16121 Genova, PDV broj 01381080991. Za svaku pojedinu uslugu mogu se primjenjivati ​​daljnji uvjeti.

3 Opis i karakteristike usluga

Članak 3.1 Usluge poslužitelja, sastoji se od dodjele stranica a mjesto web, čineći ga tako dostupnim s interneta. MICROchip zadržava pravo formuliranja, čak i tijekom trajanja ugovora, promotivnih ponuda koje će biti istaknute i oglašene na mjesto.
Članak 3.1.1 Ograničenja na usluge Usluge poslužitelja podijelio:
Pošta: zauzetost poštanskih sandučića ne može prelaziti 1 GB prostora po e-pošti
Smtp: za slanje e-pošte primjenjuje se satno ograničenje od 300 e-poruka
Datoteke: broj datoteka na računu ne može biti veći od 200.000
Baza podataka: maksimalna veličina svake pojedinačne baze podataka ne može prelaziti 5 GB prostora
Članak 3.2 Naziv a domena, sastoji se od mogućnosti registracije a domena. MICROchip pruža platformu putem koje Kupac može samostalno provjeriti dostupnost svakog imena a domena, registrirati ga kod raznih nadležnih tijela, zatražiti promjenu Održavatelja ili registrara prijenosa, zatražiti promjenu vlasnika/primatelja, zatražiti njegovu obnovu. MICROchip će automatski nastaviti s rezervacijom imena a domena prema kronološkom redoslijedu primljenih zahtjeva i stoga ne može ni na koji način uvjeriti Kupce da će domena stvarno može biti registriran. MICROchip nije odgovoran i ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za rješavanje sporova koji nastanu u vezi s dodjelom naziva domene. Nakon uspješne registracije, Kupac će biti legitimni vlasnik odabranog naziva domene, ostajući isključivo i isključivo odgovoran za njezino korištenje i sadržaj. U odnosu na .COM i .NET domene, Kupac se obvezuje nadoknaditi Verisign (Ovlaštenje .COM i .NET registra domena) u maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom od i protiv bilo kojeg zahtjeva, štete, odgovornosti, troškova i troškova , uključujući razumne pravne troškove i naknade koje proizlaze iz ili se odnose na registraciju i/ili korištenje naziva domene čija su prava treće strane.

S obzirom na sva proširenja kojima upravlja partner Rightside, izričito se prihvaćaju odredbe i uvjeti sadržani u Uvjetima i odredbama registra Rightside. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Članak 3.3 Prepaid kredit omogućuje vam kupnju bilo kojeg proizvoda/usluge s unaprijed plaćenim načinom plaćanja po povoljnim cijenama.
Članak 3.4 Namjenski poslužitelj sastoji se od pružanja usluge iznajmljivanja hardvera i usluge smještaja.
Članak 3.4.1 Ograničenja za namjenske poslužitelje: nema ograničenja za namjenske poslužitelje
Članak 3.5 Virtualni poslužitelj, sastoji se u mogućnosti iznajmljivanja dijela poslužitelja.
Članak 3.6 Cloud, sastoji se od aplikacija i platformi u usluge poslužitelja, izgrađen na zajedničkoj infrastrukturi i isporučen putem web preglednika.
Članak 3.7 Sve tehničke karakteristike gore navedenih usluga mogu se pronaći na mjesto microchip.ch, u odjeljku koji odgovara kupljenoj usluzi.

4 Aktivacija

Članak 4.1 Zahtjev za aktivaciju usluge putem interneta i plaćanje dužnog iznosa od strane Korisnika predstavljaju potpuno prihvaćanje općih uvjeta iz ovog ugovora.
Članak 4.2. Svaka usluga koja je definirana kao pomoćna uz uslugu i koju je zatražio Kupac, čak i nakon toga, podliježe uvjetima ovog ugovora.
Članak 4.3 Korisnik, djelujući u potpunoj autonomiji, može kupiti usluge koje nudi MICROchip kako bi ih eventualno preprodao trećim stranama i smatra se neovisnim subjektom od MICROchipa i nema ovlasti djelovati u ime i za račun istog.

5 Korisničko ime i lozinka

Članak 5.1 MICROchip će prilikom prvog zahtjeva za aktivaciju usluge poslati identifikacijski kod (UserID) i ključnu riječ (lozinku) na referentnu e-mail adresu, koju je Kupac unio u fazi narudžbe.
Članak 5.2 Strane prihvaćaju i suglasne su da su ovi korisnički ID-ovi i lozinke jedino sredstvo prikladno za identifikaciju Korisnika prilikom pristupa Uslugama.
Članak 5.3 Kupac mora pažljivo čuvati zaporku, čuvajući i šifru i zaporku u tajnosti tijekom cijelog trajanja pretplate te će u svakom slučaju biti isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu poznavanjem ili korištenjem lozinke i / ili UserID od trećih strana.

6 Trajanje, obnova, raskid i raskid

Članak 6.1 Ovaj ugovor će trajati godinu dana ili ono o čemu će se strane dogovoriti i imat će učinak i valjanost od datuma aktivacije usluge i smatra se usavršenim i sklopljenim u Cassinu u trenutku prihvaćanja od strane MICROchipa od zahtjev ili prijedlog kupca.
Članak 6.2 U određenom roku, ovaj ugovor, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, smatrat će se prešutno obnovljenim ili isteklim i neće biti podložan daljnjoj obnovi, ovisno o vrsti usluge koja se pruža i, u svakom slučaju, kao što je navedeno u nastavku:
1) Planovi poslužitelja, Vps, Supercloud, Reseller. Obavijest o raskidu mora se poslati na e-mail adresu najmanje 10 dana prije isteka ugovora [email protected] , inače će usluga biti prešutno obnovljena.
2) Preostale usluge: na datum isteka ugovora obnavljanje će se izvršiti samo ako kupac izvrši plaćanje prema metodama iz čl. 7. ovog ugovora.
Članak 6.3 Počevši od 60 (šezdeset) dana prije isteka, MICROchip bez obveza prema Kupcu, imat će pravo na iste, putem referentne e-mail adrese, slati obavijesti o isteku i upute koje treba slijediti kako bi obnoviti uslugu.
Članak 6.4 Kupac se obvezuje obavijestiti MICROchip o ažuriranju ugovorne referentne e-pošte kako bi bio siguran u primanje tehničke/komercijalne komunikacije od MICROchipa.

7 Naknade i uvjeti plaćanja

Članak 7.1 Kupac se obvezuje platiti iznos koji je dužan platiti u trenutku podnošenja zahtjeva za aktivaciju usluge, plaćanjem prema metodama navedenim na sljedećem URL-u: Način plaćanja
Članak 7.2 Trošak svake usluge je unutar mjesto web microchip.ch ili one dogovorene između strana.
Članak 7.3 Obnovu mora izvršiti Kupac do datuma isteka usluge, plaćanjem prema metodama navedenim na sljedećem URL-u: Način plaćanja
Obnova usluga izvršena bankovnom doznakom ili poštanskom uputnicom bit će obrađena tek kada se iznos uplati na naš tekući račun.
Članak 7.4 MICROchip ne jamči uspjeh postupka obnove ako je to zatražio korisnik kada je usluga već istekla ili ako je izvješće o plaćanju nepotpuno u podacima, s posebnim osvrtom na šifru transakcije.
Članak 7.5 U slučaju da MICROchip, iz razloga koji se ne mogu pripisati uzrocima iz članaka 7.4, 13.1 i 15, ne ispunjava obnovu usluge, kao kaznu će je morati besplatno produžiti za daljnje razdoblje obnove. Korisnik potvrđuje i prihvaća da ima isključivo pravo na produženje usluge i da ne može podnijeti bilo kakav zahtjev za naknadu štete, štete ili bilo kakve zahtjeve protiv MICROchipa. Kupac, stoga, oslobađa MICROchip svake odgovornosti u tom pogledu, uključujući sve probleme vidljivosti ili bilo koje druge prirode koji mogu nastati nakon isteka Usluge koja nije obnovljena u ugovornim uvjetima.

8 Pravo na povlačenje

Članak 8.1 Kupac, fizička i pravna osoba, ima pravo odustati od ugovora bez ikakve kazne i bez navođenja razloga, u roku od 30 radnih dana od dana aktiviranja usluge i povezane komunikacije. Pravo na povlačenje ostvaruje se putem pisane komunikacije upućene MICROchipu samo ovjerenom e-poštom na adresu [email protected]. Iznosi koje je Kupac već platio, isključujući trošak domene, koja će ostati u vlasništvu Korisnika, bit će vraćeni u roku od 5 dana od primitka navedene komunikacije.
Članak 8.2. Ako Kupac namjerava odustati od ovog ugovora prije isteka istog, morat će platiti cjelokupnu ekonomsku kvotu koja se odnosi na ugovorno razdoblje usluge koje nije uživalo, kao kaznu za otkazivanje.

9 Obveze kupaca

Članak 9.1 Kupac je u fazi registracije na stranici MICROchip dužan unijeti svoje osobne podatke za izvršenje ugovora za koje jamči, na vlastitu osobnu odgovornost, istinitost istih, te u roku od 10 dana priopćiti sve moguća varijacija. U slučaju da je Kupac MICROchipu dostavio podatke koji se pokažu lažnima ili nepotpunima ili podatke za koje MICROchip ima razloga vjerovati, prema vlastitom nahođenju, MICROchip zadržava pravo:
a) odbiti zahtjev koji je poslao Kupac;
b) obustaviti usluge bez prethodne obavijesti;
c) raskinuti ugovor.
U slučaju obustave ili raskida ugovora, MICROchip može zahtijevati od Kupca naknadu za veću štetu i podrazumijeva se da Kupac ne može podnijeti bilo kakav zahtjev za nadoknadu, odštetu i/ili odštetu za vrijeme u kojem nije će koristiti Uslugu.
Članak 9.2 Korisnik se obvezuje koristiti Usluge s najboljom marljivošću, na način da ne dođe do kompromisa, za Usluge koje MICROchip nudi u dijeljenju, stabilnost, sigurnost i kvalitetu samih Usluga, također u pogledu korištenja drugi.
Članak 9.3 Korisnik se također obvezuje da neće koristiti Usluge u nezakonite svrhe i da ni na koji način neće kršiti sve primjenjive nacionalne i međunarodne standarde, uključujući propise.
Članak 9.4. Kupac se također obvezuje pridržavati se pravila Netiquette-a dostupnih na nic.it/NA/netiquette.txt i odredbi sadržanih u politikama koje su pripremila nadležna tijela za registraciju za proširenje odabrane domene, objavljena na povezanim institucionalnim stranicama kao što su za domene s .it ekstenzijom, one objavljene na stranici http://www.nic.it/, za domene s .eu ekstenzijom, one objavljene na stranici http://www.eurid.eu. Također se obvezuje poštivati ​​ICANN-ovu UDRP politiku, koja je dostupna na web stranici http://www.icann.org.
Članak 9.5 Kupac potvrđuje da je isključivo i isključivo odgovoran za aktivnosti koje se obavljaju putem Usluge koje se izravno ili neizravno odnose na njega, a posebno da je odgovoran za sadržaje i komunikacije umetnute, objavljene, distribuirane i prenesene na ili putem usluge. Stoga se MICROchip ni na koji način ne može smatrati odgovornim za kaznena, građanska i upravna djela koja je Korisnik počinio putem Usluge.
Članak 9.6 Neprihvatljivi materijal na Usluge poslužitelja/ Prodavač: IRC skripte, eggdrops, botovi
Proxy skripte / anonimizatori
Piratski softver / Warez
IP skeneri
Bruteforce programi / skripte / aplikacije
Bombaši pošte/skripte za neželjenu poštu
Damp Dump / Mirror Skripte (slično rapidshareu)
Hakiranje povezanih web-lokacija/programi za hakiranje
Web-mjesta koja promiču ilegalne aktivnosti
Forumi i web-mjesta koja distribuiraju ili povezuju web-mjesta robe/piraterije/ilegalnog sadržaja
Prijevarne stranice
Anonimni ili skupni SMS pristupnici
Sigurnosna kopija: račun se ne može koristiti kao sigurnosno rješenje
Materijal nije prihvatljiv na virtualnim / Cloud / namjenskim poslužiteljima
IRC skripte, eggdrops, botovi
Proxy skripte / anonimizatori
Pirate / Warez softver
IP skeneri
Bruteforce / Skripte / Aplikacijski programi
Bombaši pošte/skripte za neželjenu poštu
Damp Dump / Mirror Skripte (slično rapidshareu)
Hakiranje povezanih web-lokacija/programi za hakiranje
Web-mjesta koja promiču ilegalne aktivnosti
Forumi i web-mjesta koja distribuiraju ili povezuju web-mjesta robe/piraterije/ilegalnog sadržaja
Prijevarne stranice
Anonimni ili skupni SMS pristupnici
Poslužiteljske igre kao što su counter-strike, half-life, battlefield1942, itd.
Članak 9.7 Spam MICROchip nema toleranciju na neželjenu poštu. Kupac neće moći provoditi neželjenu poštu ili ekvivalentne radnje (prenositi, slati programe, prenositi ili širiti bilo koji materijal koji sadrži viruse, druge kodove, datoteke ili programe stvorene da kompromitiraju, prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcioniranje mreže, prenošenje krađu identiteta ili druge ekvivalentne radnje nezakonite prirode koje su sklone krađi osobnih podataka ili drugih povjerljivih informacija od korisnika). U tom slučaju, Kupac će biti kontaktiran i ako odmah ne poduzme mjere za rješavanje problema, MICROchip će, bez ikakve druge obavijesti, obustaviti uslugu koja je podložna nezakonitim radnjama.
Članak 9.8 Podrazumijeva se, a to Korisnik potvrđuje i prihvaća da MICROchip ne pruža, osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, dodatnu uslugu sigurnosnog kopiranja sadržaja, podataka o vezi i onih koji se odnose na IP adrese. U slučaju da rezervna usluga koju je MICROchip omogućio ne uspije, MICROchip se obvezuje isključivo platiti dvostruki iznos plaćeni za kupnju rezervne usluge. Kupac neće moći postavljati nikakve daljnje zahtjeve protiv MICROchipa, ili kao kompenzaciju, odštetu ili drugi naslov i sada do tada oslobađa MICROchip svake odgovornosti u slučaju potpunog ili djelomičnog gubitka podataka, zbog bilo kojeg razloga.
Članak 9.9 Kupac je stoga, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, dužan čuvati Dnevnike na vrijeme predviđeno važećim zakonima i propisima, kako bi se ograničila šteta, gubitak datoteka, memorije, dokumenata ili bilo kojeg drugog elementa poslužitelju.
Članak 9.10 Kupac prihvaća i potvrđuje da je zakonski odgovoran za pružanje Dnevnika na zahtjev nadležnih tijela (policija, snage pravosuđa, itd.).
Članak 9.11 Kupac se obvezuje nadoknaditi i, u svakom slučaju, zadržati MICROchip bezopasnim od bilo koje radnje, zahtjeva, potraživanja, troškova ili troškova, uključujući sve pravne naknade koje mogu proizaći iz istih zbog neispunjavanja obveza Korisnika preuzetih i jamstava danih prihvaćanjem ovog ugovora.

10 Obustava usluge

Članak 10.1 MICROchip zadržava pravo odmah obustaviti Uslugu ako smatra da bi Korisnik mogao ugroziti stabilnost, sigurnost i kvalitetu dijeljenih Usluga ili obavlja aktivnosti koje krše obveze navedene u ovom ugovoru. U tom slučaju, Kupac će morati otkloniti uzroke. U slučaju netrenutnog odgovora, MICROchip će imati pravo odmah raskinuti ugovor, ne dovodeći u pitanje pravo na punu isplatu naknade i pravo poduzimanja radnji za punu naknadu za bilo kakvu pretrpljenu štetu.
Članak 10.2 MICROchip ima pravo obustaviti, bez prethodne obavijesti, pružanje usluge ako Kupac kasni zbog neplaćanja naknada.
Članak 10.3 U slučaju obustave usluge iz bilo kojeg razloga, MICROchip zadržava pravo proširiti učinke obustave usluge na druge ugovorne odnose koji su funkcionalno i neodvojivo povezani s ovim ugovorom, redovito uspostavljeni i na snazi ​​s Kupcem. Obustava ili prekid usluge rezultirat će uništenjem bilo kojeg prisutnog materijala, nakon 10 dana od datuma obustave i/ili prestanka usluge. Klijent nikada ne može podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv MICROchipa prema onome što je navedeno u prethodnim stavcima.

11 Obveze MICROchipa

Članak 11.1 MICROchip se obvezuje koristiti najbolju tehnologiju i najbolje dostupne resurse za pružanje usluga obuhvaćenih ovim ugovorom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se nastavi s ažuriranjem hardvera i softvera na temelju nepredviđenih okolnosti.

12 Jamstvo za rad (SLA)

Članak 12.1 Usluge (uključujući dodatne) obično će biti dostupne 24 (dvadeset i četiri) sata dnevno (dvadeset i četiri); međutim, Kupac potvrđuje i prihvaća da MICROchip može obustaviti i/ili prekinuti njihovu opskrbu kako bi omogućio izvođenje običnih ili izvanrednih intervencija održavanja koje bi mogle biti prikladne i/ili potrebne kako za prostorije Farme poslužitelja, tako i za poslužitelje i/ili opremu sadržano u njemu. U takvim slučajevima, MICROchip se obvezuje izvršiti navedene intervencije u najkraćem mogućem roku i vratiti Usluge u najkraćem mogućem roku, kako bi se smanjile neugodnosti koje se stvaraju za Korisnika. Korisnik potvrđuje i prihvaća da neće moći podnijeti bilo kakav zahtjev za naknadu, nadoknadu ili odštetu protiv MICROchipa za vrijeme u kojem nije bio u mogućnosti koristiti Usluge.
Članak 12.2 Kvaliteta usluge koju nudi MICROchip certificirana je Ugovorom o razini usluge koji pokriva: performanse mreže, vrijeme zamjene hardvera, vrijeme odgovora podrške, vidljivost domene.
Članak 12.3 MICROchip jamči definirana vremena za svaku operaciju, a zahvaljujući tehničkoj podršci podijeljenoj u tri progresivne razine, Korisnici uvijek dobivaju pravovremenu i ciljanu pomoć na temelju ozbiljnosti problema.
Članak 12.4 Hardver SLA. MICROchip jamči ispravno funkcioniranje cijelog hardvera, uključujući poslužitelje, vatrozide, balansere opterećenja, pohranu, prekidače, u slučaju hardverskog problema zamjena neispravnog dijela bit će besplatna u roku od 2 sata. Ovo jamstvo ne uključuje vraćanje računa iz sigurnosne kopije, ponovnu izgradnju RAID polja, instalaciju i konfiguraciju aplikacije. U slučaju da intervencija zamjene rezervnih dijelova traje duže od 2 (dva) sata, MICROchip će Kupcu nadoknaditi 20% mjesečne naknade za uslugu.
Članak 12.5 SLA o vremenu odgovora. Tehnička pomoć MICROchipa jamči precizno vrijeme odgovora; Zahtjevi za podršku mogu se podijeliti u dvije kategorije: A) hitni - vrijeme odgovora 5 minuta. Poslužitelj ne radi, izgubljeni paketi, problemi s usmjeravanjem spadaju u ovu kategoriju. B) svi ostali slučajevi - vrijeme odgovora 15 minuta. Na zahtjev korisnika za podršku bit će dodijeljen identifikacijski kod (ID ulaznice) na koji će biti odgovoreno u gore navedenim rokovima. MICROchip pruža telefonsku pomoć H24 x 365GG kao alternativni kanal za tehničku podršku (nije predviđen zausluge poslužitelja zajednički, za pec i za powermail). U slučaju da vrijeme odgovora prelazi 5 (pet) minuta za hitne slučajeve, 15 (petnaest) minuta za rutinske probleme, 1 (jednu) minutu za telefonsku podršku, MICROchip će nadoknaditi Kupcu 20% mjesečne naknade za uslugu.
Članak 12.6 Vrijeme neprekidnog rada mreže. MICROchip jamči 99,95% povezanosti za sve sustave. Ne može se primijeniti povrat novca za stanke kraće od 10 minuta. U svim ostalim slučajevima primjenjivosti SLA, MICROchip će nadoknaditi Kupcu 10% mjesečne naknade za uslugu.
Članak 12.7. Ni u kojem slučaju ukupna vrijednost isplaćenih naknada tijekom godine ne smije premašiti mjesečnu naknadu za uslugu.
Članak 12.8 Kupac, kako bi pristupio povratu, mora poslati u roku od 7 (sedam) dana od nastanka traženog događaja na adresu pec. [email protected], detaljno izvještavajući o problemu na koji je naišao

13 Ograničenje odgovornosti MICROchipa

Članak 13.1 MICROchip se ni u kojem slučaju neće smatrati odgovornim za kvar usluga koji proizlazi iz uzroka koji se mogu pripisati telefonskim linijama, električnoj energiji i globalnim i nacionalnim mrežama, uključujući kvarove, preopterećenja ili prekide, te u svakom slučaju za činjenice ovisne o trećim stranama.
Članak 13.2 Od MICROchipa se ne može tražiti naknada štete za izravnu i/ili neizravnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem usluga.
Članak 13.3 MICROchip se ne može smatrati odgovornim za neispunjavanje svojih obveza koje proizlaze iz uzroka više sile.
Članak 13.4 Korisnik se obvezuje čuvati MICROchip bezopasnim od svih gubitaka, šteta, obveza, troškova, troškova i izdataka, uključujući sve pravne naknade koje bi mogle nastati ili nastati od strane MICROchipa kao posljedica bilo kakvog neispunjavanja preuzetih obveza i jamstva koje korisnik daje potpisivanjem ovog ugovora ili obrasca za članstvo i, u svakom slučaju, povezana s unosom podataka u prostor koji pruža MICROchip, čak i u slučaju naknade štete koju traže treće osobe iz bilo kojeg razloga.
Članak 13.5 U svakom slučaju, MICROchip odbija bilo kakvu odgovornost prema Kupcu ili trećim stranama za kašnjenja ili prekide usluge, navodeći da sama priroda interneta ne jamči dostupnost web stranice ili e-mail adresa u određenim vremenima .
Članak 13.6 Korisnik oslobađa MICROchip svake građanske i kaznene odgovornosti za nezakonito korištenje usluga koje koriste on i njegovi korisnici.

14 Polica osiguranja

Članak 14.1 MICROchip je nositelj police osiguranja za profesionalnu odgovornost.

15 Viša sila, katastrofalni događaji i slučajni događaji

Članak 15.1 Nijedna strana nije odgovorna za kvarove koji se mogu pripisati uzrocima požara, eksplozija, potresa, vulkanskih erupcija, klizišta, ciklona, ​​oluja, poplava, uragana, lavina, rata, narodnih ustanaka, nereda, štrajkova i bilo kojeg drugog nepredvidivog uzroka i iznimne sprječava pružanje ugovorene usluge.

16 Promjene

Članak 16.1 MICROchip zadržava pravo promijeniti uvjete navedene u ovom ugovoru i naknade koje se primjenjuju na ovaj ugovor u bilo koje vrijeme, obavještavajući ih e-poštom.
Članak 16.2 Kupac ima pravo odustati u roku od 15 dana pisanom komunikacijom, poslanom faksom ili e-mailom. U slučaju izostanka komunikacije od strane Kupca, unesene promjene smatraju se prihvaćenima i stupaju na snagu pri prvom obnavljanju ugovora.

17 Klauzula ekspresnog raskida

Članak 17.1 Ovaj ugovor automatski se raskida u skladu s čl. 1456. građanskog zakona zbog neispunjenja čak i jedne od obveza predviđenih za kupca.

18 Automatsko preuzimanje ugovora

Članak 18.1 U slučaju ustupanja ili nasljeđivanja iz bilo kojeg razloga od strane kupca, nasljednik će steći prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora.

19 Prava intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva

Članak 19.1 MICROchips, s iznimkom softvera kojim se upravlja pod licencom i/ili u vlasništvu Kupca, ostaje jedini vlasnik prava u vezi s izumima i programima (uključujući softver, dokumentaciju i studije, itd.) i na sve ostalo što ima stvoreno, razvijeno prema uslugama koje je kupio Kupac, kojemu je dodijeljeno samo ograničeno i neprenosivo pravo korištenja.
Članak 19.2 U slučaju da Kupac povrijedi prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva MICROchipa ili drugih subjekata, MICROchip će nakon obavijesti Kupca raskinuti ugovor sukladno čl. 17.

20 Povjerljivost

Članak 20.1 Osobni podaci koje je Kupac dostavio MICROchipu zaštićeni su člankom 13. Zakonske uredbe br. 196/2003 i naknadnim izmjenama i dopunama Kodeksa u vezi sa zaštitom osobnih podataka.
Članak 20.2 Kupac daje privolu za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu izvršenja ovog ugovora iu odnosu na aktivnosti trećih osoba bitne za ispunjenje i provjeru obveza.
Članak 20.3 Voditelj obrade podataka, u skladu sa zakonom br. 196/2003, je MICROchip;
Članak 20.4. Davanje svih podataka koji se odnose na ovaj ugovor usko je povezano s izvršenjem odnosa tako da će svaki nedostatak privole onemogućiti izvršenje ugovornog odnosa.
Članak 20.5. MICROchip se obvezuje da osobne podatke koji se obrađuju neće otkriti neovlaštenim osobama ili ih koristiti u druge svrhe osim onih koje su strogo povezane s izvršenjem ovog ugovora, ne dovodeći u pitanje zakonske obveze i bilo kakve naloge pravosudnih tijela ili drugih tijela ovlaštenih zakonom. . MICROchip također izjavljuje da je softver instaliran na njegovom Hosting poslužitelju osigurao i kreirao Kupac, a ažuriranja koja će biti napravljena i sve promjene napravljene u skladu s usvojenim rješenjima tehničkog upravljanja ostaju i ostat će povjerljivi i nedostupni strancima a nije ovlašten od strane Kupca. MICROchip ili njegovo osoblje ne smiju, ni pod kojim okolnostima, dozvoliti trećim stranama da pregledavaju, kopiraju i/ili koriste, prodaju i/ili instaliraju navedeni softver u cijelosti ili djelomično bez pismenog pristanka Kupca niti polagati bilo kakva prava nad njim kakav jest. ekskluzivno vlasništvo Kupca.

21 Postupci pritužbe, mirenja i nadležnosti

Članak 21.1. Sve pritužbe na bilo koji aspekt koji se tiče ugovornog odnosa i/ili pružanja usluge potrebno je proslijediti MICROchipu, pisanom komunikacijom u roku od 8 (osam) dana od nastanka razloga. MICROchip će ispitati prigovor i dati odgovor kupcu u roku od 5 (pet) dana od primitka prigovora. U slučaju pritužbi na posebno složene činjenice, koje ne dopuštaju potpun odgovor u gore navedenim rokovima, MICROchip će u gore navedenom maksimalnom roku obavijestiti Kupca o napretku prakse.
Članak 21.2 Nakon što je prošao postupak pritužbe iz članka 21.1, Kupac koji nije zadovoljan moći će pristupiti alternativnim postupcima mirenja u redovnoj nadležnosti slanjem žalbe Trgovačkoj komori Frosinone. Osobito se ne može uložiti žalba sudovima dok se ne izvrši obvezan pokušaj mirenja. U tu svrhu, rokovi za poduzimanje pravnih radnji miruju do isteka roka za zaključenje postupka mirenja. U svakom slučaju, izbor ovih postupaka neće spriječiti pribjegavanje uobičajenoj jurisdikciji.
Članak 21.3. Primjenjivo pravo je isključivo pravo talijanske države. Za sve sporove koji se odnose na ovaj ugovor, Stranke uspostavljaju i priznaju nadležnost Suda u Cassinu.

22 Vlasništvo i registracija

Članak 22.1 Ovaj ugovor pripada MICROchipu snc i zabranjena je njegova uporaba, čak i djelomična, u bilo kojem odnosu koji nije povezan s njim; svaka zlouporaba će se procesuirati u skladu sa zakonom.
Članak 22.2 Ovaj ugovor bit će registriran samo u slučaju korištenja.

23 Žalosne klauzule

Sukladno i za potrebe čl 1341. i 1342. Građanskog zakona, Kupac, nakon pažljivog i specifičnog znanja i vizije, odobrava i izričito prihvaća sljedeće klauzule:
3) Opis i karakteristike usluga
5) Korisničko ime i lozinka
6) Trajanje, obnova, raskid i raskid ugovora
7) Naknade i uvjeti plaćanja
8) Pravo na povlačenje
9) Obveze Kupca
10) Obustava izvođenja
13) Ograničenje odgovornosti MICROchipa snc
17) Ekspresna raskidna klauzula
21) Tužba, mirenje i nadležni sudski postupci