MICROchip - Politika privatnosti HRVATSKI V. 1.1.3

INFORMATIVNA OBAVIJEST U SKLADU SA ČL. 13 Zakonodavna uredba 196/2003

Obavještavamo vas da, sukladno članku 13. Zakonske uredbe br. 196/2003 "Kodeks o zaštiti osobnih podataka", podatke koje navedete obrađivati ​​će, u skladu s gore navedenim zakonima, tvrtka za pisanje Microchip Snc (u daljnjem tekstu "MICROchip").

1. Izvor podataka Osobne podatke koje obrađuje MICROchip izravno dajete kako biste dolje potpisanoj tvrtki omogućili da ispravno obradi vaš zahtjev za informacijama.

2. Svrha obrade podataka Podatke koje date obradit će MICROchip, kako bi ispravno obradio vaš zahtjev za informacijama i/ili za ispravno obavljanje bilo kakvih predugovornih pregovora. Na temelju neobaveznih i posebnih privola koje ste dali, vaše podatke može obrađivati ​​MICROchip i tvrtke njegove korporativne strukture (koje pripadaju kategorijama proizvoda TECO J62, J63 i M70 u pogledu IT proizvoda i usluga te poslovnog savjetovanja) za svrhe izravnog marketinga, promocije događaja i usluga, statističke analize i analize zadovoljstva kupaca.

3. Načini obrade Obrada podataka će se provoditi na zakonit i ispravan način te u svakom slučaju u skladu s prethodno navedenim zakonima, uzimajući u obzir „Smjernice o promotivnim aktivnostima i borbi protiv neželjene pošte“ od 4. srpnja 2013. (objavljene u Službenom listu br. 174 od 26. srpnja 2013. i na www.garanteprivacy.it, web dokument br. 2542348). Tretmani će se odvijati korištenjem odgovarajućih alata koji jamče njihovu sigurnost i povjerljivost, a mogu se provoditi korištenjem odgovarajuće zaštićenih elektroničkih alata ili u papirnatom obliku.
Tretman će provoditi naši agenti i menadžeri (interni i vanjski). Popis upravitelja mogu znati zainteresirane strane koje imaju legitimno pravo na dolje navedene metode. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni u elektroničkom i/ili papirnatom arhivu koji se nalazi u sjedištu Društva, u poslovnim uredima.
Zadržavanje osobnih podataka koje ste dali odvijat će se u obliku koji omogućuje identifikaciju nositelja podataka u razdoblju koje ne prelazi ono što je potrebno za svrhe za koje se prikupljaju i obrađuju.

4. Priroda pružanja podataka i posljedica bilo kakvog odbijanja odgovora Kako bi se dolje potpisanoj tvrtki omogućilo da ispravno obradi vaš zahtjev za informacijama i/ili upravlja predugovornim pregovorima, potrebno je dostaviti tražene podatke. Ako ih ne pružite, onemogućuje nastavak bilo koje vrste odnosa.

5. Kategorije subjekata kojima se podaci mogu priopćiti S vašim će osobnim podacima postupati s najvećom povjerljivošću od strane upravitelja i imenovanih osoba MICROchipa i drugih uslužnih tvrtki koje djeluju kao njegovi Obrađivači podataka u gore navedene svrhe. Podaci koje navedete mogu se priopćavati i prenositi u Italiji i inozemstvu, unutar EU, samo u svrhe navedene u ovim informacijama.
Uz vašu izričitu i neobaveznu suglasnost, vaši podaci mogu biti proslijeđeni tvrtkama koje pripadaju korporativnoj strukturi MICROchip Snc (koji pripadaju kategorijama proizvoda ATECO J62, J63 i M70 u vezi s IT proizvodima i uslugama te poslovnom savjetovanju) kako bi postupili po vašem zahtjevu na najbolji i potpuni način za nas.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Voditelj obrade podataka Voditelj obrade osobnih podataka navedenih u ovim informacijama je MICROchip Snc., sa sjedištem u vico zatvorenom Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF i PDV brojem 01381080991

Informacije o kolačićima trećih strana

Usluge Veza na pravila privatnosti
Google Google informacije
Google (Analytics) Google informacije
Google (Youtube) Google informacije
Facebook Facebook politika
cvrkut Twitter politika