MICROchip - Zásady ochrany osobních údajů ČESKY V. 1.1.3

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PODLE ČL. 13 Legislativní vyhláška 196/2003

Informujeme Vás, že dle čl. 13 Legislativní vyhlášky č. 196/2003 "Kodex o ochraně osobních údajů", Vámi poskytnuté údaje budou v souladu s výše uvedenou legislativou zpracovány písemnou společností Microchip Snc (dále jen "MICROchip").

1. Zdroj dat Osobní údaje zpracovávané společností MICROchip poskytujete přímo vy, abyste níže podepsané Společnosti umožnili správně zpracovat vaši žádost o informace.

2. Účel zpracování údajů Údaje, které poskytnete, budou zpracovány společností MICROchip za účelem správného zpracování vaší žádosti o informace a/nebo správného provedení případných předsmluvních jednání. Na základě volitelných a konkrétních souhlasů, které jste poskytli, mohou být vaše údaje zpracovávány společností MICROchip a společnostmi její podnikové struktury (spadajícími do produktových kategorií TECO J62, J63 a M70, pokud jde o IT produkty a služby a obchodní poradenství) za účelem účely přímého marketingu, propagace akcí a služeb, statistické analýzy a analýzy spokojenosti zákazníků.

3. Způsoby zpracování Zpracování údajů bude prováděno zákonným a správným způsobem a v každém případě v souladu s výše uvedenými právními předpisy, s přihlédnutím k „Pokynům pro propagační činnost a boj proti spamu“ ze dne 4. července 2013 (zveřejněno v v Úředním věstníku č. 174 ze dne 26. července 2013 a na www.garanteprivacy.it, webový dokument č. 2542348). Ošetření bude probíhat za použití vhodných nástrojů, aby byla zaručena jejich bezpečnost a důvěrnost, a může být prováděno s využitím přiměřeně chráněných elektronických nástrojů nebo v papírové podobě.
Ošetření provedou naši agenti a manažeři (interní i externí). Seznam manažerů mohou zájemci, kteří mají legitimní právo, znát níže uvedenými způsoby. Shromážděné údaje budou uchovávány v elektronických a/nebo papírových archivech přítomných v sídle Společnosti, v jejích provozních kancelářích.
Uchovávání osobních údajů, které jste poskytli, bude probíhat ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu nepřesahující nezbytnou dobu pro účely, pro které jsou shromažďovány a zpracovávány.

4. Povaha poskytnutí údajů a důsledky případného odmítnutí odpovědět Aby mohla níže podepsaná společnost správně zpracovat vaši žádost o informace a/nebo řídit předsmluvní jednání, je nezbytné poskytnout požadované údaje. Pokud je neposkytnete, je nemožné pokračovat v jakémkoli typu vztahu.

5. Kategorie subjektů, kterým mohou být údaje sděleny S vašimi osobními údaji bude zacházet s maximální důvěrností Manažeři a pověřenci společnosti MICROchip a dalších servisních společností, které působí jako její zpracovatelé dat pro účely uvedené výše. Údaje, které poskytnete, mohou být sdělovány a přenášeny v Itálii a v zahraničí, v rámci EU pouze pro účely uvedené v těchto informacích.
S vaším výslovným a volitelným souhlasem mohou být vaše údaje sděleny společnostem, které patří do korporátní struktury MICROchip Snc (patřící do produktových kategorií ATECO J62, J63 a M70, pokud jde o IT produkty a služby a obchodní poradenství), aby reagovaly na vaši žádost tím nejlepším a úplným způsobem k nám.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Správce údajů Správcem osobních údajů uvedených v těchto informacích je MICROchip Snc., se sídlem ve Vico uzavřeno Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF a DIČ 01381080991

Informace o souborech cookie třetích stran

Služby Odkaz na zásady ochrany osobních údajů
Google informace Google
Google (Analytics) informace Google
Google (Youtube) informace Google
Facebook zásady Facebooku
Cvrlikání Zásady Twitteru